GGD Inspectie Rapport

GGD inspectierapport

Ons kinderdagverblijf wordt regelmatig gecontroleerd op o.a. de uitvoering van het pedagogisch beleidsplan, het bieden van dagopvang in een veilige en gezonde omgeving en  het bijdragen aan de ontwikkeling van de kinderen door het uitvoeren van activiteiten en spelletjes.

 

Beoordeling van kinderdagverblijf IKKIE

Wij kunnen ons voorstellen dat u als ouder/verzorger graag wilt lezen wat er staat vermeld in het laatste inspectierapport van kinderdagverblijf IKKIE. Wij vinden het ook belangrijk om u inzicht te geven in de opvang die wij bieden en de beoordeling van de GGD van ons kinderdagverblijf.