Onze opvang

 

Groepen bij kinderopvang IKKIE

De ruimtes van kinderdagverblijf IKKIE zijn aantrekkelijk ingericht voor de kinderen en nodigen uit om op onderzoek te gaan. De groepen zijn ingericht met verschillende hoeken zoals een poppenhoek, keukenhoek, voorleeshoek, een bouwhoek en een snoezelhoek . Elk kwartaal staat in het teken van een thema. Naast thema’s gekoppeld aan feestdagen, zoals Kerstmis en Pasen en aan jaargetijden, kiezen we ook speciale thema’s voor onze spel- en knutselactiviteiten.

Bij de keuze van thema’s en activiteiten legt IKKIE de nadruk op het prikkelen van de zintuigen en de beleving van het proces dat aansluit bij ons VVE+ programma. Het gaat er niet om dat de kinderen aan het eind van de dag “kunstwerkjes” afleveren, maar dat ze geïnspireerd raken en plezier beleven aan het creëren van het knutselwerk. De activiteiten worden gezamenlijk ondernomen, maar elk kind kan er een eigen invulling aan geven. Ieder thema wordt met zorg uitgewerkt voor de verschillende zintuigen zodat de activiteiten hierop aansluiten.

Groepsindeling

Kinderdagverblijf IKKIE beschikt over vier horizontale groepen. Zo is er één babygroep van 0-1/1,5 jaar en één dreumes groep van 1/1,5 -2/2,5 jaar en twee peutergroepen van 2/2,5-4 jaar. Het voordeel van een horizontale groep is dat de kinderen grotendeels in dezelfde leeftijdsfase zitten, daardoor is het mogelijk de kinderen op de juiste manier en op het goede moment te stimuleren en uit te dagen in hun ontwikkeling. De doorstroom vind plaats op basis van de ontwikkeling van het kind.

Dagindeling

Tussen 07.30-09.00 kunt u uw kind brengen en er is gelegenheid om even bij te praten met de pedagogisch medewerkster. Op de babygroep is de dagindeling nog zo veel mogelijk afgestemd op het ritme van de individuele kinderen en proberen we de eet- en slaaptijden van thuis aan te houden. De peutergroep kent een vaste dagindeling, waarbinnen het individuele kind al echt deel uitmaakt van de groep. Daarom vinden de vaste onderdelen, zoals eten, slapen, spelen en naar buiten gaan ook gezamenlijk plaats.

Gezondheid en veiligheid op de groep

IKKIE wil graag een goede en gezonde omgeving bieden. Gezondheid vormt dan ook een belangrijk uitgangspunt bij de inrichting van de ruimtes, de voeding, de activiteiten en de regels en protocollen die we hanteren. Uiteraard voldoen we aan alle wettelijke voorschriften zoals gesteld door de GGD, de brandweer, de gemeente en de CAO kinderopvang. We vinden goede hygiëne bij IKKIE erg belangrijk. Zo besteden we veel aandacht aan de omgeving waarin we de kinderen opvangen. Deze is schoon en opgeruimd. Waar nodig zijn de ruimtes voorzien van luchttoevoerinstallaties. We houden rekening met de lichtinval en de sterkte van het kunstlicht. Alle leeftijdsgroepen hebben een aparte slaapkamer en ieder kind slaapt in een eigen bedje met schone lakens en eigen slaapzakje.

Komt u IKKIE bezoeken, dan krijgt u van ons overschoenen aan, zodat u geen vuil van de straat mee naar binnen kunt nemen. Een groot deel van het leven van kinderen speelt zich immers af op de vloer. IKKIE besteedt veel aandacht aan voeding en gebruikt uitsluitend verse producten. Alle voeding is afgestemd op de leeftijd van de kinderen. De baby’s krijgen in overleg met de ouders/verzorgers de voeding die zij wensen.

Tevens zorgt kinderdagverblijf IKKIE ervoor dat alle pedagogisch medewerkers deelnemen aan de (herhalings)cursus kinder- EHBO. Ook houden wij geregeld ontruimingsoefeningen en zijn er protocollen om de veiligheid van de kinderen te waarborgen.

Ziekte op de groep

Kinderen zijn vaker ziek dan volwassenen. Om o.a. de wijze waarop gehandeld dient te worden bij ziekte vast te leggen, heeft IKKIE een uitgebreid protocol ontwikkeld. Het protocol geeft aan wanneer kinderen wel of juist niet opgevangen kunnen worden als ze ziek zijn en welke extra zorg IKKIE in dat geval biedt.

Wanneer een pedagogisch medewerkster vermoedt dat een kind zich niet goed voelt, zal zij het extra observeren. Niet elke gedragsverandering wordt door ziekte veroorzaakt en het is niet de bedoeling dat de pedagogisch medewerkster een diagnose stelt. Wel beslist zij of het kind op de groep kan blijven, of de ouders/verzorgers gewaarschuwd dienen te worden of dat er direct een arts ingeschakeld moet worden. Bij besmettelijke ziektes en infecties of het vermoeden hiervan, dient dit direct doorgegeven te worden aan de groepsleidsters. Op deze manier kan kinderdagverblijf IKKIE u een gezonde omgeving bieden voor uw kind. Als uw kind ziek is verzoeken wij u om uw kind voor 09.00 uur telefonisch bij ons af te melden.