Telefoon: 010-5112007

Baby op de locatie in Berkel en Rodenrijs

Kinderdagverblijf IKKIE

De directie van kinderdagverblijf IKKIE in Berkel en Rodenrijs heeft veel ervaring in de kinderopvang. Zij weet als geen ander hoe belangrijk het is om ouders/verzorgers bij de opvang te betrekken. Ikkie vindt het belangrijk om de kinderen een veilige en geborgen omgeving te bieden dus professionaliteit en kwaliteit staan bij ons voorop. Kinderdagverblijf IKKIE vindt het belangrijk dat kinderen zich in hun eigen tempo kunnen ontwikkelen in een omgeving waar ze voldoende uitdaging hebben. Kinderdagverblijf IKKIE is een onafhankelijk kinderdagverblijf waar kinderen vanaf zes weken tot vier jaar van harte welkom zijn!

Het beleid van kinderdagverblijf IKKIE

Elk kind is uniek is en ontwikkelt zich op zijn of haar eigen tempo. Wel observeren wij de kinderen om te zien hoe zij zich ontwikkelen. Elk kind wordt gestimuleerd in zijn of haar ontwikkeling door de persoonlijke begeleiding van de groepsleidsters. Naast het bijdragen aan de ontwikkeling van de kinderen willen wij hen ook normen en waarden mee geven. De samenwerking met ouders/verzorgers uit zich op vele momenten zoals tijdens het halen en brengen van de kinderen. De eerste keren is dit zowel voor een kind als de ouder/verzorger extra spannend; daarom plannen wij samen met u een aantal wenmomenten in. Dit gebeurt na het intake gesprek. Wij werken met een aantal beleidsplannen en protocollen om te zorgen voor hoogwaardig kwalitatieve opvang. U kunt hierbij denken aan een pedagogisch beleidsplan en de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. Ook inventariseren wij jaarlijks alle ruimtes op het gebied van veiligheid en gezondheid om ervoor te zorgen dat uw kind altijd in een veilige en gezonde omgeving wordt opgevangen.

De opvang bij kinderdagverblijf IKKIE

Kinderdagverblijf IKKIE biedt u professionaliteit, kwaliteit en service. Wij creëren een omgeving waar we rust, regelmaat en reinheid kunnen waarmaken. Wij bieden uw baby o.a. het volgende materiaal en voeding: flesvoeding (Nutrilon en Hero), vers fruit, groenten ,Pampers, avent fles met speen en eigen beddengoed. Elk kind krijgt bij ons een boekje waarin de groepsleidsters beschrijven hoe de dag is verlopen. Indien uw baby afwijkende voeding of borstvoeding heeft, dan kan dit gewoon worden meegenomen naar ons kinderdagverblijf. Dreumesen en peuters bieden wij vers fruit, groenten, een broodmaaltijd, Pampers en eigen beddengoed. Al deze materialen zijn bij ons uurtarief inbegrepen!

Groepsleidsters

Opvang betekent naast verzorging en voeding ook een deskundige, professionele en pedagogisch geschoolde leiding met liefde voor de kinderen en het werk. De kwaliteit van kinderdagverblijf IKKIE en de aandacht voor het kind is voor een groot deel afhankelijk van de groepsleidsters. Om deze kwaliteit te waarborgen, besteedt IKKIE veel zorg en aandacht aan deze groepsleidsters. Naast de groepsleidsters/pedagogisch medewerkers werken wij ook met stagiaires die in opleiding zijn voor pedagogisch medewerker. Stagiairs helpen de groepsleidsters en zorgen voor een paar extra handen op de groep. Zij staan onder toezicht van de groepsleidsters en staan niet alleen op de groep.