Telefoon: 010-5112007

Binnen

Pedagogisch beleid IKKIE

Om te zorgen voor hoogwaardig kwalitatieve opvang, werkt kinderdagverblijf IKKIE volgens een uitgebreid pedagogisch beleidsplan. Dit plan is verplicht vanuit de GGD maar is daarnaast voor de pedagogisch medewerksters een goede leidraad voor de dagelijkse gang van zaken op het kinderdagverblijf.

Kinderdagverblijf IKKIE staat voor kwaliteit, persoonlijke aandacht en een schone en veilige omgeving. In het pedagogisch beleidsplan staat o.a. vermeld hoe er wordt bijgedragen aan de kwaliteit van de opvang en hoe wij de kinderen stimuleren op verschillende ontwikkelingsgebieden. Zo bieden wij verschillende activiteiten aan en observeren wij de kinderen om te zien hoe zij zich ontwikkelen. Ook vinden wij het belangrijk om u als ouder/verzorger goed op de hoogte te houden van de voortgang van uw kind en schrijven wij dagelijks iets in het persoonlijke dagboekje/schriftje van uw kind.

Normen en waarden

In het pedagogisch plan van kinderdagverblijf IKKIE staat ook beschreven dat wij waarde hechten aan het overbrengen van normen en waarden en aan het ontwikkelen van goede sociale vaardigheden. Dit is erg belangrijk voor de ontwikkeling van een kind en wij proberen daar zo vroeg mogelijk al een bijdrage aan te leveren. Het gehele pedagogische beleidsplan is op te vragen bij het kinderdagverblijf!

Wilt u meer weten of het pedagogisch plan van kinderdagverblijf IKKIE? Download  de volledige versie van het pedagogisch beleidsplan.